Case

Interim - LeydenJar had dringend behoefte aan een interim CFO

Op voorspraak van een goede relatie van Mandaat werden wij benaderd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen van LeydenJar, met de vraag of wij op heel korte termijn konden voorzien in een a.i. CFO. Dit omdat zij middenin een volgende funding-ronde zaten en de zittende CFO op het punt stond de organisatie te verlaten.

Auteur: Jan Kalisvaart
JBR Mandaat helpt LeydenJar bij het vinden van een interim CFO

Naast de lopende funding-ronde bij de Europese Investeringsbank stond er ook forse tijdsdruk op de rapportage naar de aandeelhouders en bestaande financiers. Gecombineerd met de wens van de RvC om een nieuwe, bottom-up opgebouwde, forecast te krijgen betekende dat de a.i. CFO weinig tot geen inwerktijd zou krijgen.

Onze kandidaat had precies de juiste achtergrond, inclusief ervaring met scale-ups en funding-rondes en kon ‘direct’ starten. De eerste weken waren zeer intensief, al was het maar omdat de start midden in de vakantieperiode viel en de verwachtingspatronen van de verschillende stakeholders gemanaged moesten worden.

Van beide kanten beviel de samenwerking zodanig goed dat de a.i. CFO ook is gaan meedraaien in het searchproces voor de vaste invulling en uiteindelijk na vier maanden is aangesteld als vaste CFO. Dit allemaal vanzelfsprekend in goede samenspraak tussen Mandaat en opdrachtgever. De organisatie kon hiermee zonder overdracht en tijdverlies verder op de ingeslagen weg tijdens de interim-periode. Een mooi resultaat voor alle partijen.

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Jan%20Kalisvaart

Jan Kalisvaart
Managing Partner

http://Diederik%20van%20den%20Biggelaar

Diederikvan den Biggelaar
Associate partner