Opinie

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan

De meeste mensen kennen deze uitspraak van Pippi Langkous, veel ondernemers zullen zichzelf er ook in herkennen. Het toont krachtig en initiatiefrijk, maar er zit ook een keerzijde aan.

Auteur: Jan Kalisvaart
JBR Mandaat helpt ondernemers bij wat ze niet meer kunnen. Op de foto staat Pippi Langkous

In omstandigheden die je niet eerder hebt meegemaakt, kan het zijn dat externe ondersteuning effectiever is dan het zelf te proberen, zeker als de druk hoog is. Onafhankelijk van of het gaat over groei of juist vraaguitval, de volgende fase die de onderneming ingaat, of over een familiebedrijf met 100 jaar historie dat te maken krijgt met grote veranderingen in de marktomstandigheden.

Ondersteuning

Het herkennen van het moment waarop het adagium van Pippi Langkous niet meer werkt en ondersteuning noodzakelijk is, is misschien wel het meest lastige moment voor het verantwoordelijk management. Dit geldt echter niet alleen voor DGA’s en directieleden, maar ook voor commissarissen en aandeelhouders. In de vorige Brookz-expertbijdrage van februari 2022 stond het artikel ‘de onderneming-zelf-test’ die kan helpen bij het beantwoorden van de vraag of uw onderneming er goed voor staat of dat er maatregelen en ondersteuning nodig zijn.

In dit artikel gaan we in op een praktijkvoorbeeld waarbij, middels het benutten van de expertise van een (interim) executive, de noodzakelijke omslag is bereikt.

Nieuwe energie

Tussen de aandeelhouder en algemeen directeur was het vertrouwen langzaam maar zeker verdwenen. Wel was voor iedereen duidelijk dat de onderneming aan de vooravond van een belangrijke keuze stond. De aandeelhouder was echter niet overtuigd van de richting die door de algemeen directeur was ingeslagen, maar waarvoor wel heel grote investeringen noodzakelijk waren.

De rapporten van adviseurs waren er wel, maar gaven maar beperkt antwoord op de vragen en twijfels van de aandeelhouder. Al met al voelde het niet goed. Besloten werd om tijdelijk een extra directielid aan het team toe de voegen om gezamenlijk de richting voor de toekomst te bepalen, alternatieve strategieën uit te werken en de voorgestelde investering te toetsen aan de markt, met duurzaam succes op de lange termijn als doel.

De conclusie na enkele maanden was dat de investeringen alléén het gewenste resultaat zouden opleveren als alles zou meezitten, maar dat de risico’s zodanig groot waren dat ze als onverantwoord moesten worden betiteld. Alternatieve strategieën werden uitgewerkt, waarbij toekomstige flexibiliteit en de mogelijkheid tot tussentijdse bijsturing in de komende jaren belangrijke factoren bleken om het vertrouwen van de aandeelhouder terug te winnen.

De uitgangspunten van het plan werden gezamenlijk gevalideerd, inclusief de risico’s, waarmee ook de buy-in van de aandeelhouder werd gerealiseerd. De kwaliteit, kennis, ervaring en creativiteit binnen de organisatie waren op zich aanwezig, maar voor de implementatie was de externe ondersteuning noodzakelijk. Nadat de beslissing was genomen bleek dat niet alleen het vertrouwen kon worden hersteld, maar dat ook nieuwe energie was aangeboord en de hele organisatie klaar was voor het realiseren van de transitie.

Ander perspectief

Zomaar een praktijkvoorbeeld van de afgelopen jaren. Of het nu gaat om een impasse, een nieuwe uitdagende situatie of verschil van inzicht over de noodzakelijke verandering, het tijdelijk toevoegen van externe managementervaring (vanuit andere sectoren) kan helpen de uitdaging te overwinnen. Dan wel via het brengen van nieuwe inzichten of aanpak, senioriteit, rust of simpelweg een ander perspectief.

Onze ervaring is dat er vaak te lang wordt getwijfeld en te laat wordt ingegrepen, laat staan om hulp van buiten wordt gevraagd. Dat is jammer, want heel vaak is er een succesvolle volgende grote stap mogelijk en daar kan externe kennis en ervaring in veel gevallen bij helpen. De juiste tijdelijke executive heeft precies ‘die meters gemaakt’ die nodig zijn om dat te realiseren.

Geschreven voor Brookz door Heske van Eyck van Heslinga (interim-CEO van JBR Interim Executives) en Jan Kalisvaart (Managing Partner van JBR Mandaat).

Neem persoonlijk contact met ons op

http://Jan%20Kalisvaart

Jan Kalisvaart
Managing Partner