Interview

Een cocktail met kater

Energieprijzen schieten verder omhoog en dit zorgt weer voor verdere toename van de inflatie. Hoewel er weinig tijd lijkt te resten doen ondernemers er goed aan toch waar mogelijk actie te ondernemen. Wat kan er zoal gedaan worden om risico’s te beperken?

Auteur: Jan Kalisvaart
JBR Mandaat Frank Steenhuisen gaat in op de energieprijzen en inflatie

Energieprijzen schieten verder omhoog en dit zorgt weer voor verdere toename van de inflatie.

Gelet op de vreselijke oorlog die nu woedt in Oekraïne en haar enorme impact op de bevolking zijn de economische en persoonlijke gevolgen voor Nederland relatief beperkt. Wij hebben voldoende water, voedsel en onze huizen zijn nog goed verwarmd. Toch zullen Nederlanders en Nederlandse bedrijven ook steeds meer de gevolgen ondervinden. Hieronder focussen wij op de gevolgen voor een aantal ondernemers.

In het vorige jaar werden diverse handelsketens al verstoord door COVID en de tijdelijke blokkade van het Suezkanaal. Dat had weer tot gevolg dat diverse havens overbelast raakten. Op haar beurt zorgde de ontstane schaarste van bepaalde goederen voor inflatie. Daarop volgden hogere energieprijzen.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zet de negatieve trend versterkt door. Energieprijzen schieten verder omhoog als ook de grondstofprijzen en dit zorgt weer voor verdere toename van de inflatie. Alsof dit nog niet genoeg is zullen bedrijven ook de gevolgen ondervinden van de afbouw van steunmaatregelen, betaling uitgestelde belastingen- en renteverplichtingen en ook een verhoging van de rente.

Uit data van het CBS blijkt dat met name landbouw en visserij, industrie en gezondheid- en welzijnszorg grootverbruikers zijn van gas en elektriciteit. Over landbouw en visserij hebben wij al het nodige in de media kunnen lezen.

Het bovenstaande was voor ons reden om contact op te nemen met een aantal van onze relaties in uiteenlopende sectoren. Wij spraken een bouwer die aangeeft dat hij te maken heeft met (zeer) lange levertijden, een forse stijging van betonprijzen en een extreme stijging van staalprijzen. Een deel van die kosten kan worden doorbelast aan de opdrachtgever en met langjarige relaties kunnen soms afspraken worden gemaakt waarbij het wat geven en nemen is. Hierdoor blijft de verhoging van de kostprijs binnen de perken en kunnen werken toch doorgang vinden.

Ook namen wij contact op met een internationale groothandel in de voedingsindustrie die ook meldt te maken te hebben met langere levertijden en een sterke stijging van grondstoffen. In de betreffende markt blijft het mogelijk deze stijgingen door te berekenen zij het dat een enkele afnemer kiest voor een goedkoper product elders.

Verder horen wij ook van diverse kanten dat energie- en grondstoffenleveranciers contracten zonder overleg openbreken met grootverbruikers; het is dan kiezen of delen aangezien procederen tegen dergelijke partijen tijdrovend en kostbaar is.

Van een geheel andere orde zijn de problemen van een bedrijf in de medische sector die de vraag naar haar producten met 40-60% zag teruglopen. Om kosten te besparen heeft men een behoorlijk aantal personeelsleden ontslagen die door de huidige arbeidsmarkt weer lastig zijn terug te krijgen. Deze ondernemer heeft een particuliere kapitaalverschaffer bereid gevonden te investeren waardoor haar voortbestaan voorlopig verzekerd is.

Tenslotte spraken wij een ondernemer die kapitaalgoederen exporteert naar onder andere Rusland en nu wordt getroffen door de sancties. Dit betekent geen nieuwe orders, geen uitlevering van gereed product en mogelijk wanbetaling van uitstaande facturen. Men heeft direct de marketinginspanningen op andere markten geïntensiveerd hetgeen al snel resultaten opleverde.

Hoewel er weinig tijd lijkt te resten doen ondernemers er goed aan toch waar mogelijk actie te ondernemen. Wat kan er zoal gedaan worden om risico’s te beperken?

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Jan%20Kalisvaart

Jan Kalisvaart
Managing Partner