Nieuws

De WHOA is het redmiddel voor de onderneming in problemen*

Sinds 2021 is Wet Homologatie Onderhands Akkoord van kracht en dat is precies op tijd voor ondernemingen die in de kern gezond zijn maar een tijdelijke liquiditeitshobbel moeten nemen

Auteur: Jan Kalisvaart
JBR Mandaat Frank Steenhuisen gaat in op de WHOA Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De WHOA is een uitstekend middel is om relatief snel het perspectief van een onderneming in problemen te verbeteren.

Sinds 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord van kracht en dat is precies op tijd voor ondernemingen die in de kern gezond zijn maar een tijdelijke liquiditeitshobbel moeten nemen. Veel ondernemingen zullen direct of indirect getroffen zijn door (de maatregelen rond) COVID-19. Zij hebben mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitstel van betaling belastingen, uitstel van betaling rente en aflossingen of andere crediteuren. Uiteraard moeten deze verplichtingen op enig moment worden nagekomen, maar lukt dat?

JBR Corporate Finance is onlangs betrokken geweest bij een WHOA-procedure als adviseur van een grote onderneming die door COVID-19 maatregelen werd getroffen, waaronder een verplichte sluiting tijdens lockdownperiodes, en heeft zodoende ruime ervaring opgedaan met de procedure.

De WHOA biedt ondernemingen de mogelijkheid om haar crediteuren en mogelijk ook aandeelhouders een onderhands akkoord aan te bieden waardoor haar schulden structureel worden verlaagd, verplichtingen worden uitgesteld of bepaalde rechten worden gewijzigd.

Om een dergelijke procedure te doorlopen moet de onderneming een verklaring bij de rechtbank deponeren waarin staat dat hij bezig is met het voorbereiden van een akkoord. Er kan worden gekozen voor een openbare of besloten procedure, waarbij in de meeste gevallen de eerste optie de beste zal zijn om intern en extern de rust te bewaren. Ondersteuning door een advocaat is vereist alsook de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige.

Zonder in te gaan op alle juridische en procedurele aspecten bespreken wij nog een aantal belangrijke elementen.

  • Gedurende de afkoelingsperiode van twee maanden (mogelijke verlenging met twee maanden) die start na deponering van de verklaring kunnen schuldeisers zich niet verhalen op de onderneming als zij op de hoogte zijn gebracht van de procedure.
  • In deze twee maanden moet een herstructureringsplan worden opgesteld waarin diverse aspecten aan de orde moeten komen. Een belangrijk onderdeel is een waardering zowel van de onderneming op basis van reorganisatiewaarde als op basis van liquidatiewaarde. De crediteuren mogen namelijk niet slechter af zijn dan in geval van faillissement.
  • Verder moeten crediteuren en aandeelhouders in klassen worden ingedeeld. Bijvoorbeeld met- of zonder zekerheidsrecht, de kleinere vorderingen en huurvorderingen. Het is cruciaal voor het slagen van een akkoord dat in ieder geval met één klasse een onderling akkoord wordt bereikt.
  • Uiteindelijk oordeelt de rechter of een overtuigend en evenwichtig plan voorligt dat de onderneming een realistisch vooruitzicht op continuïteit biedt, waarop de rechter het plan kan homologeren en daarmee verbindend verklaren voor alle crediteuren (incl. tegenstemmende).

Onze conclusie is dat de WHOA een uitstekend middel is om relatief snel het perspectief van een onderneming in problemen te verbeteren.

* Dit artikel is slechts bedoeld als een schets van de mogelijkheden die de WHOA biedt.

 

Neem persoonlijk contact op met het team

http://Jan%20Kalisvaart

Jan Kalisvaart
Managing Partner